Planet Cheats

Cheat codes for Qix

 Platform: Lynx User rating: 4.8 Page visits: 2230 
Qix Passwords
After level 255 you go back to level 0. There is no known code for level 1. 2- GFGHEF 3- GFGGEN 4- HAHEHF 5- HAHFNJ 6- HAHGOI 7- HFHCPI 8- HFHNGF 9- HFHMIJ 10- IAIKCJ 11- IAILLE 12- IAIMAN 13- IFIIJE 14- IFILHJ 15- IFIKBJ 16- IFJFBF 17- IFJEHI 18- IFJHCM 19- IFJGIE 20- IFJBAI 21- IFJABE 22- IFJDHJ 23- IFJCBJ 24- IFJNBE 25- IFJMHI 26- IFJPCI 27- IFJOBH 28- IFJJHJ 29- BFAIFP 30- IFJLDF 31- IFJKHC 32- IFKFBJ 33- IFKEBF 34- IFKHHI 35- IFKGCM 36- IFKBOD 37- IFKAAI 38- IFKDCE 39- IFKCLG 40- IFKNBJ 41- IFKMKI 42- IFKPIC 43- IFKOBJ 44- IFKJKL 45- DFBIDC 46- IFKLBJ 47- IFKKPF 48- IFLFLF 49- IFLEBJ 50- IFLHPE 51- IFLGLF 52- IFLBBJ 53- IFLAPH 54- IFLDLF 55- IFLCBJ 56- IFLNPG 57- IFLMLF 58- IFLPBJ 59- IFLOPB 60- IFLJLF 61- BFCIIJ 62- IFLLPA 63- IFLKLF 64- IFMFCM 65- IFMEIK 66- IFMHAI 67- IFMGKJ 68- IFMBIC 69- IFMACM 70- IFMDAF 71- IFMCJJ 72- IFMNJA 73- IFMMJK 74- IFMPKJ 75- IFMOJA 76- IFMJJK 77- DFHIMF 78- IFMLHO 79- IFMKEL 80- IFNFKJ 81- IFNEIC 82- IFNHJF 83- IFNGIM 84- IFNBCM 85- IFNAIK 86- IFNDAI 87- IFNCKJ 88- IFNNIC 89- IFNMCM 90- IFNPHF 91- IFNOJB 92- IFNJJP 93- BFEIDF 94- IFNLFN 95- IFNKJP 96- IFOFCA 97- IFOEJJ 98- IFOHHF 99- IFOGPK 100- IFOBAM 101- IFOAIG102- IFODHF 103- IFOCIG 104- IFONMJ 105- IFOMDI 106- IFOPID107- IFOOAM 108- IFOJJF 109- DFFIMF 110- IFOLJD 111- IFOKCM112- IFPFIK 113- IFPEAI 114- IFPHKJ 115- IFPGIC 116- IFPBEL117- IFPAKL 118- IFPDIC 119- IFPCJF 120- IFPNIA 121- IFPMBJ122- IFPPKL 123- IFPOIC 124- IFPJAF 125- BFGIHA 126- IFPLCH127- IFPKII 128- IFAFKF 129- IFAEOB 130- IFAHJJ 131- IFAGAF132- IFABNL 133- IFAAAM 134- IFADKF 135- IFACHF 136- IFANJI137- IFAMCM 138- IFAPIK 139- IFAOAI 140- IFAJKJ 141- DFLIDC142- IFALGL 143- IFAKKL 144- IFBFIC 145- IFBECI 146- IFBHKL147- IFBGIC 148- IFBBEM 149- IFBAID 150- IFBDFF 151- IFBCIC152- IFBNCM 153- IFBMIA 154- IFBPAI 155- IFBOKL 156- IFBJIC157- BFIIJF 158- IFBLMB 159- IFBKCH 160- IFCFII 161- IFCEKF162- IFCHOB 163- IFCGJJ 164- IFCBAF 165- IFCALI 166- IFCDAM167- IFCCMF 168- IFCNHF 169- IFCMJJ 170- IFCPCH 171- IFCOIJ172- IFCJKF 173- DFJIFB 174- IFCLJJ 175- IFCKCM 176- IFDFIK177- IFDEAI 178- IFDHKJ 179- IFDGIC 180- IFDBCL 181- IFDAKL182- IFDDIC 183- IFDCHL 184- IFDNPF 185- IFDMLF 186- IFDPDI187- IFDOPF 188- IFDJLF 189- BFKINM 190- IFDLJF 191- IFDKFF192- IFEFKH 193- IFEEBL 194- IFEHPF 195- IFEGLF 196- IFEBAF197- IFEAJI 198- IFEDAM 199- IFECAF 200- IFENHF 201- IFEMJM202- IFEPCH 203- IFEOIJ 204- IFEJKF 205- BFNIHB 206- IFELJJ207- IFEKCM 208- IFFFIK 209- IFFEAI 210- IFFHKJ 211- IFFGIC212- IFFBCL 213- IFFAKL 214- IFFDIC 215- IFFCFL 216- IFFNPF217- IFFMLF 218- IFFPJF 219- IFFOIC 220- IFFJCM 221- FFIIFK222- IFFLBI 223- IFFKPF 224- IFGFLF 225- IFGEAF 226- IFGHIF227- IFGGCL 228- IFGBKI 229- IFGAIC 230- IFGDCM 231- IFGCLH232- IFGNAI 233- IFGMCO 234- IFGPLG 235- IFGOAI 236- IFGJBC237- BFPICG 238- IFGLCH 239- IFGKIA 240- IFHFGJ 241- IFHEKL242- IFHHIC 243- IFHGHF 244- IFHBIC 245- IFHACM 246- IFHDIB247- IFHCAI 248- IFHNDA 249- IFHMLG 250- IFHPAF 251- IFHOIA252- IFHJCM 253- BFOIBK 254- IFHLAI 255- IFHKDA O- BFBFLM

Did you find this cheat useful?
©2005-2024 Planet Cheats. All Rights Reserved.